6 kıtada gri su kazanıyor

Başak Nur GÖKÇAM

Başlangıçta aile işinin bir parçası gibi düşü­nerek 1993 yılında çev­re odaklı mühendislik ürünü, cihaz, kimyasal ve biyokimya­sal üretmek için Kazancı Çev­re Tekniği’ni kuran Artun Ka­zancı, şirketi kurduktan bir yıl sonra yurtdışında gittiği fuar­dan etkilenerek şirketi başka bir boyuta taşımaya karar ver­di. Kurulduğu yıl hiçbir altya­pısı ve gelişimi olmamasına ragmen firma temsilciliğiyle işe başlayan şirket, şimdi ise 6 kıtada 80 ülkeye ürün ihraç ediyor.

Gelirinin yarısını ihracat­tan elde ettiklerini söyleyen Kazancı Genel Müdürü Ar­tun Kazancı, “Amcamın ve­silesiyle Avrupa’da gitmiş ol­duğum bir fuar kendi işime, sektöre ve arıtıcı teknoloji­sine olan bakış açımı değiş­tirerek, farklı bir vizyon kat­tı. Foseptik içine atılan bir mikroorganizma ile tesisin iyileşebildiğini ve verimlilik elde edildiğine tanık olmuş­tum. Fuardan döndüğümde artık odağım çevre teknoloji­leri temelinde tesis iyileştir­meleri olmuştu. Kendimizi zamanla geliştirdik ve bugün Türkiye’deki gri suyun yüzde 50’sini Kazancı Çevre Tek­niği olarak biz geri kazanıyo­ruz. Gri su kazanımına ayrıca önem veriyoruz” dedi.

“Gelirimizin yarısı ihracattan”

Bu alanda belli bir bilgi bi­rikimine eriştikten sonra ko­ku nötralizasyonu üzerinde çalıştıklarını belirten Artun Kazancı, “Su arıtma işine gir­meye de bu dönemlerde ka­rar verdik. 2000 yılında biz küçük küçük üretim yapan bir şirket haline gelmeye baş­lamıştık.

Onun arkasından da markalarımız oluşmaya başladı ve bu kez ürettiğimi­zin ihracatını yapmaya ka­rar verdik. Bugün ise Riel­li su arıtma tesisleri, Neutro air koku giderim çözümleri ve Microlife bakteriyel ürün çözümleri olmak üzere 3 ana markamız var. Gelirimizin yarısını ihracata borçluyuz. 6 kıtada 80 ülkeye ihracat ya­pıyoruz. Ağırlıklı olarak Av­rupa, Kuzey Afrika, Orta Do­ğu ve Körfez pazarına ihracat gerçekleştiriyoruz” ifadele­rinde bulundu.

Müşterilerinin ağırlıklı ola­rak sanayi sektörü olduğunun bilgisini veren Kazancı, “Suyu kullanan, suyunu geri kazan­mak isteyen sanayici müşteri bizim en iyi iletişim kurabil­diğimiz müşteri oluyor. Ve on­larla çalışmayı seviyoruz, iyi de anlaşıyoruz. Sanayi kuru­luşlarında geri kazanım pro­jeleri yapıyoruz. Kiminin de var olan atık su arıtma tesisi­nin sonrasına kendi geri kaza­nım tesisimizi kuruyoruz. Sa­nayici, çok basit suların geri kazanabileceğini gördüğün­de şaşırıyor ve bunun onlara yansıyan tasarrufundan çok memnun kalıyor” dedi.

“Terzi usulü çalışıyoruz”

Çalışmalarını terzi usu­lü yaptıklarına dikkat çeken Kazancı, “Bizi sektörde öne çıkartan şeylerden biri bu. Hemen hemen her müşteri­mizin ihtiyacına özel bir çö­züm üretebiliyoruz. Bu tarz çalışma ciddi bir tasarım eki­bi çalışması gerektiriyor ve maliyetli bir iş. Biz bu nok­tada pilot tesislerimiz üze­rinden sunduğumuz dene­yimleme imkanımızla müş­terinin aklındaki tüm soru işaretlerini de gideriyoruz. Müşteri de bu yüzden bizi tercih ediyor” diye konuştu.

Sanayicinin su tüketimi konusunda bilinçli olduğunu belirten Kazancı, “Tesisler­de suyun geri kazanımı aslın­da birçok açıdan önemli. Hiç kimse çevreye zarar vermek niyetinde zaten değil ama çevre bilinci kadar maliyet­ler de etkili. Maliyetlerdeki aşırı artış sanayiciyi tasarru­fa sürüklüyor evet ama kay­nak da bitiyor. Ve üreticiler artık kaynağın bitmek üzere olduğunun, yaşanan çevre sı­kıntılarının farkındalar” de­ğerlendirmesinde bulundu.

“Deniz suyu arıtıcısı geliştirdik”

Ayrıca deniz suyu arıtıcısı geliştirdiklerinin de bilgisini veren Artun Kazancı, “Aslın­da bu noktada hobimi işimle birleştirdim gibi oldu. Deniz­cilik tutkusu olan biriyimdir ve uzun yıllardır yelken yapa­rız. Sürekli alışveriş yaptığım bir ekipman şirketinin arıtma konusundaki ihtiyacını bera­ber fark ettik. 7 farklı deniz suyu arıtıcı modeli geliştir­dik. Deneyenler şu an için çok memnun. Bu yıl muhtemelen Amsterdam’da Mets Trade fuarında dünyaya tanıtacağız. Zaman içinde deniz suyu arı­tıcısının da çok talep görece­ğine inanıyorum” diye ekledi.

Kurdaki dalgalanmalar yatırımları erteledi

Hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan enflasyonun geri kazanım tesisi yatırımlarını tam olarak durdurmadığına ama ertelenmesine neden olduğunu söyleyen Kazancı Çevre Tekniği Genel Müdürü Artun Kazancı, “Kurdaki aşırı dalgalanmalar, yatırımların ötelenmesine neden oldu. Projelerin belki 3 ay içinde hiç kapanmayıp, ertelendiğini gördük. Hiçbir proje kapanmadı evet ama çoğuna öteleme geldi” dedi.

Afrika’da su kuyusu projesi

Kazancı Çevre Tekniği olarak Afrika’daki su sıkıntısına yönelik yaptıkları projeye ilişkin de bilgi veren Artun Kazancı, “Etiyopya ve Nijerya’da irili ufaklı projeler yaptık hatta oralardan da müşterilerimiz oldu. Hatta o bölgedeki insanların kendi yaşam standartlarını sağlaması için bazı iş birliği görüşmeleri yaptık. Bu kapsamda TİKA ile de görüşmüştük fakat ümit veren bir gelişme yaşanmadı.

Bir ürün geliştirdik Alman müşterimiz için. Su kuyusu etrafında küçük bir mikro ekonomi yaratılırsa, cihazın çalışabileceğini gösterdik. Yani kuyunun açılıp terk edilmesi yerine, etrafında o suyun satılması ile terk edilmenin de önüne geçebileceğini göstermek istedik fakat dediğim gibi sonuca varamadı proje. Oradaki halkın geçimini ve su ihtiyacını karşılaması için bu tür bir çalışmanın hayata geçmesi lazım” önerisinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x